پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

منوی اصلی


  آدرس دانشگاه و مرکز
  آدرس صحیح دانشگاه جهت درج در مقالات
   
  Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran

  دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران

  آدرس مرکزجهت درج در مقالات

  گروه آموزشی، دانشکده یا مرکز تحقیقات ، (پژوهشکده یا پژوهشگاه )، دانشگاه ، شهر ، کشور

  آدرس واحد بین الملل اروند

   Arvand International Division ,Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences , Ahvaz , Iran    

  بروز رسانی 99/07/30


  بخشنامه ها

      خدمات الکترونیک

       


      اولویت تحقیقاتی


      گروه دورانV5.7.9.0